صنایع غذایی

صنایع غذایی

پودر کاکائو

زیتون و روغن زیتون

زیتون درختچه ای است به ارتفاع تقریبا سه متر ولی هنگامیکه در شرایط مساعد پرورش می یابد ارتفاع آن حدود 12متر و قطر تنه اش به 3 متر می رسد .

هلدینگ گلدن گروپ ارائه دهنده ی زیتون و روغن زیتون از ایتالیا می باشد.

خواص زیتون

 فواید قلبی عروقی            
 کاهش وزن            
پیشگیری ازسرطان            
کاهش درد          ...

پودر کاکائو

زیتون و روغن زیتون

زیتون درختچه ای است به ارتفاع تقریبا سه متر ولی هنگامیکه در شرایط مساعد پرورش می یابد ارتفاع آن حدود 12متر و قطر تنه اش به 3 متر می رسد .

هلدینگ گلدن گروپ ارائه دهنده ی زیتون و روغن زیتون از ایتالیا می باشد.

خواص زیتون

 فواید قلبی عروقی            
 کاهش وزن            
پیشگیری ازسرطان            
کاهش درد            
 بهبود پوست / سلامت مو            
 کاهش آلرژی            
 دستگاه گوارش سلامت            
 منبع خوبی از آهن            
 بهبود سلامت چشم            
 افزایش سطح گلوتاتیون       

صنایع غذایی

صنایع غذایی

صنایع غذایی

More

صنایع غذایی There are no products in this category.