بخش سوم

بخش سوم

          سوابق کاری شرکت

 

 

 

زمینه فعالیت شرکت

صنعت فولاد

صنعت پتروشیمی

صنعت نفت

صنعت گاز

صنعت آب و فاضلاب

صنعت معدن وفلزات غیر فولادی

صنعت مواد غذایی

صنعت هتلداری

صنعت کرایوژنیک (Cryogenic)

وندور لیست

شرکت های همکار :

Tyson

لیست برخی از کارفرمایان

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

شرکت فولاد مبارکه،فولاد سبا

شرکت فولاد هرمزگانشرکت پترو پیمان دانا...

          سوابق کاری شرکت

 

 

 

زمینه فعالیت شرکت

صنعت فولاد

صنعت پتروشیمی

صنعت نفت

صنعت گاز

صنعت آب و فاضلاب

صنعت معدن وفلزات غیر فولادی

صنعت مواد غذایی

صنعت هتلداری

صنعت کرایوژنیک (Cryogenic)

وندور لیست

شرکت های همکار :

Tyson

لیست برخی از کارفرمایان

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

شرکت فولاد مبارکه،فولاد سبا

شرکت فولاد هرمزگانشرکت پترو پیمان دانا

شرکت پالایش پارسیان سپهر

شرکت ذوب آهن پاسارگاد

شرکت ذوب آهن اصفهان

شرکت های مواد غذایی

شرکت گلشن

شرکت نوشینه

 

More

بخش سوم  There are no products in this category.